Paslaugų užsakymas, atsiskaitymas ir mokėjimų grąžinimas
1. Paslaugas pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
2. Paslaugų kainos nurodomos eurais.
3. Pirkėjas gali atsiskaityti tiesiogiai per elektroninę bankininkystę, banko pavedimu, pagal nurodytus rekvizitus pardavėjo svetainėje arba kortele.
4. Prieš pirkdamas paslaugas, pirkėjas gali pasirinkti, kam turi būti išrašyta sąskaita, registracijos formoje nurodant fizinio ar juridinio asmens rekvizitus.
5. Po kiekvienos suteiktos paslaugos pardavėjas išrašo sąskaitą, kuri yra siunčiama pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.
6. Pirkėjas, norėdamas susigrąžinti mokėjimą, privalo elektroniniu paštu atsiųsti laisvos formos prašymą, ne vėliau kaip 5 darbo dienos prieš kursų pradžią.
7. Mokėjimai gražinami per 14 dienų nuo prašymo gavimo, į sąskaitą, nurodytą laisvos formos prašyme.
8. Gavus prieigą prie kursų įrašų pinigai nėra grąžinami.
9. Pasirinktų kursų eigoje pinigai gali būti grąžinami proporcionaliai neišklausytų kursų daliai, neįvertinant suteiktas nuolaidas, t.y. perklausyta kursų dalis vertinama pilna kaina.